Документи за обществени поръчки по ДГР

Във връзка с внедряване на проекти по ДГР с и без използване на кредити от Фонда за енергийна ефективност и възобновяема енергия – ФЕЕВИ, бяха обявени обществени поръчки за: Студентски общежития на УНСС,  Център за обучение и рехабилитация към УНСС,  Административна сграда на Селсокстопанска Академия – всички с подкрепата на ФЕЕВИ и – за улично осевтление на Община Сепарева баня.

Tender for Students dormitory blocks

tender-Educational-rehabilitation centar

Tender for Administrative building

Tender for street lightening

Бюлетин

Следвайте ни!