Трето обучение по EESI2020

На 18 септември, 2015 г. в гр.Кюстендил бе проведено Обучение-Семинар на тема: „Иновативни финансови инструменти и бизнес модели” с фокус върху Договорите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат – ДГР по проект EESI2020, програма „Интелигентна Енергия Европа” на ЕК. Обучението бе организирано от Европейски институт по труда гр. София, съвместно със Занаятчийската камара в Кюстендил. Участие взеха кметове от населени места в община Кюстендил, МСП, представители на Областна администрация – гр.Кюстендил, управители на НПО и др . общо 43 човека.
Целта на семинара беше запознаване с инструментариума и добрите практики по горната тема в Европейския съюз и света.
Обучението премина в интерактивен формат с лектори от: Европейски институт по труда, Фонда за енергийна ефективност и възобновяема енергия, EVN, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Енергийна Агенция „Софена” и Черноморския енергиен център. Освен чисто теоритичните презентации, бяха дискутирани идеи за реализация на проекти с ДГР, както и представени вече реализирани такива в България – по-конкеретно проект за ДГР за улично осветлениер реялизиран в Община Сепарева баня.
Обучените професионалисти получиха Сертификати за консултанти по ДГР и са включени в Националната база данни за консултанти по ДГР. Базата данни е на разположение на 265-те Български общини чрез общинската мрежа Еко Енергия.

IMG_1150-2

ESCO_SaparevaBanyaEvent_

EESI2020_18092015_NI-1

Presentation EERSF 11 09 2015ESCO

Prezentation-Nikolov-18.09.2015.finale.Kustendil.new

Пазар на ЕСКО услуги в България- К.2015

РРРEESI2020-kustendil

Programa-training Kustendil_18.09-1

Participants 18.09.2015

 

Бюлетин

Следвайте ни!