Актуализиран закон за енергийната ефективност

Нов Закон за енергийната ефективност

В Държавен вестник, брой 35 от 15 май 2015 г. е обнародван текста на новия Закон за енергийната ефективност.

Законът влиза в сила от датата на обнародването

Бюлетин

Следвайте ни!