Конкурс EESA’2015

Този конкурс се организира за стимулиране на изключителни усилия и постижения в областта на енергийните услуги в Европа. Конкурсът завършва с  награда, присъждана ежегодно след 2006 г.

Призът се дава на проекти и фирми, които имат значителен принос за европейската енергийна услуга.

Награждават се следните три категории:

• най-добър разпространител на енергийна услуга

• най-добър доставчик на енергийна услуга

• най-добър проект за  енергийни услуги

 

Документите за кандидатстване са на английски език, тъй като конкурсът е международен:

• Устав на Конкурса занаграда за енергийна услуга за 2014 г.;

  • формуляр и критерии за най-добър разпространител на енергийни услуги
  • формуляр и критерии за най-добър доставчик на енергийни услуги
  • формуляр и критерии за най-добър проект за  енергийни услуги

 

Конкурсът приключва на  31 май 2014 г.  Референтният период за подаване на  заявления е календарна година 2012 г. -2013 г.,.

 

Бюлетин

Следвайте ни!