Конкурс EESA’ 2014

ЕИТ публикува съобщения във виртуалната мрежа на Конвента на кметовете  относно: обучението за ДГР консултанти, инфо-дните по проекта,  конкурсите за награди на ЕС за 2014 и 2015 г. по трите раздела: за най-добър проект за енергийни услуги, за най-добър разпространител на енергийни услуги и за най-добър доставчик на енергийни услуги. Електронните съобщения се разпространяват на територията на страната до всички общини, подписали Споразумениенто на Конвента на кметовете.

e-buletin april 2014

Бюлетин

Следвайте ни!