2

Добра практика в България № 3

Търновски Университет “Св.Св.Кирил и Методи”, блок 11

Енерго спестяващи мерки:
1. Топлинна изолация на външни стени

2. Топлоизолация на покрив

3. Топлоизолация на под

4. Подобряване ефективността на топлоснабдяването

Стойност на поректа : 152 716 лв.
Стойност на кредита: 114 537 лв.
Срок на откупуване: 5.9 г.

Резултати от проекта – прогнозно спестяване:
– Електрическа енергия 7 982 квтч/год.

– Нафта 420 078 квтч/год.

– Емисии парникови газове 161 тона СО2екв./год.

Бюлетин

Следвайте ни!