1

Добра практика в България № 2

ОУ “Климент Охридски” и СОУ “П. Хилендарски”, Община Дупница

Енерго спестяващи мерки:
1.Топлоизолация на външни стени
2.Подмяна на дограма
3.Топлинна изолация на покрив
4.Реконструкция на котелна уредба и нова отоплителна инсталация

Стойност на проекта: 1 685 667
Стойност на кредита: 1 263 611
Срок на откупуванеМ 6.3 г.
Резултати от проекта – прогнозно спестяване:
– Електрическа енергия 1 562 квтч/год.

– Нафта 1 279 882 квтч/год.

– Емисии парникови газове 9 280 тона СО2екв./год.

Бюлетин

Следвайте ни!