clip_image001

Добра практика в България №1

Пример за успешно реализиран проект изпълнен чрез ЕСКО договор е ОДЗ „Славейче”, гр. Криводол, където беше извършена замяна на енергоносителя – промишления газьол с дървесни екобрикети.

Енергоспестяващи мероприятия:
1. Подмяна на цялата дограма на обекта с нова PVC и алуминиева дограма с прекъснат термомост, двоен стъклопакет с едно ниско-емисийно К-стъкло.
2. Подмяна на съществуващия нафтов котел с нови два пиролизни котела на дървени брикети. Автоматизиране на топлоподаването в сградата.
3. Допълнителна топлоизолация от 5 см. на външните стени.
4. Допълнителна топлоизолация на тавана.
5. Подобрения на отоплителната система. Инсталиране на термостатични вентили на отоплителните тела.
6. Подмяна на лампите с нажежаема жичка с компактни луминесцентни лампи.

С изпълнението на енергоспестяващите мерки се гарантира придобиването на Сертификат „А” за сградата, съгласно Закона за енергийната ефективност.
Параметри на проекта:
Разход на енергия преди изпълнение на ЕСМ 234 MWh/год.
Разход на енергия след изпълнение на ЕСМ 120 MWh/год.
Икономия на енергия спрямо нормализираните разходи 114 MWh/год.
Икономия 49 %
Инвестиция 120 000 лв.
Нетна парична икономия 24 800 лв.
Срок на откупуване 5 год.

Бюлетин

Следвайте ни!