OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Добра практика в Норвегия № 2

Община Овре Ейкер – Норвегия
Обекти:
– училища и университети – 7 сгради;
– Здравен център/детски градини – 6 сгради;
– Обекти на културата – 2 сгради;
– Спортен център – 1 сграда

ДГР – 3-8 госдини

ЕЕ мерки :
– Когенерационна система;
– Подмяна на бойлери;
– Изолация на сауна;
– Подмяна на осветителни тела;
– Централна система за мониторинг и контрол;
– Подмяна на прозорци;
– Мерки за тертиране на вода;
– Обучение на бенефициентите.

Инвестиция – 2.2 млн. eвро с ДДС
Годишен разход на енергия преди ЕЕ мерки : 12 909 600 kWh, или 1 млн.евро/годишно
Гарантирани спестявания: 26%, 150 000 евро/год.

Бюлетин

Следвайте ни!