Elverum kommune bilde[1]

Добра практика в Норвегия № 1

Община Елверум – Норвегия

Обекти: училища, здравен център, детска градина, административни офиси – пул от 43 сгради
ДГР – продължителност – 9-12 години
ЕЕ мерки: Когенерационна система, сградна автоматизация, нови осветителни тела, подмяна на прозорци, изолация на външни стени и покрив.
Инвестиция – 4.2 млн. евро
Разход за енергия/ годишно преди ЕЕ мерките – 1.623 млн евро/год.
Гарантирани спестявания – 49%, 300 000 евро/год.

Бюлетин

Следвайте ни!