Добра Практика в Република Чехия

Jihlava_creditsENESA-650x260

Болница Ихлава – Чехия

 

 

 

Обект и първоначалното състояние

Обект

 • Непрекъсната работа
 • 780 легла
 • Около 1200 служители
 • 9 медицински корпуса и други сгради осигуряват дейността на болницата

Първоначално състояние

 • Високи рзходи за енергия
 • Необходимост от реконструкция

Цели и мерки

Цели на собственика на сграда

 • По-ниски разходи за енергия
 • По-добра среда за пациентите и служителите
 • Ремонт на отоплителната система

Мерки

 • Нов котел на газ
 • Когенерационни агрегати и ремонт на топлообменните станции
 • Оптимизиране на системата за охлаждане
 • Оползотворяване на топлината от отпадните газове
 • Енергоефективни мерки в осветлението (подмяна, механизъм за контрол, денонощна дейност при дневна и нощна тарифа)
 • Мерки за намаляване консумацията на вода
 • Индивидуално регулиране на топлинната енергия, система за мониторинг и управление на енергията

Данни

Срок н договора 10 години
Инвестиция 2’700’000 Евро
Разходи за енергия  (Базова година) 1’454’000 Евро/год.
Гарантирани спестявания в Евро 441’000 Евро/год.
Гарантирани спестявания в  % 26 %
Намаляване на емисийте на CO2 1’661 тона/год.

 

Иновации и предимства за клиента

 • Гарантирано намаление на разходите за енергия
 • Намалени разходи
 • Подобряване на контрола върху разходите за енергия
 • Ползи за околната среда
 • Повишаване на компетентността
 • Повишаване на комфорта в сградите

 

 

 

 

Бюлетин

Следвайте ни!