Годишна конференция на ЕкоЕнергия

На 12 и 13-ти март, 2015 г. в х-л Хемус, софия се проведе годишната конференция  на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. В нея взеха участие кметове, зам.кметове, главни архитекти, енергийни мениджъри, експерти по европейска интеграция и други специалисти, както и представители на Сдружения, фирми, асоциациии, НПО и енергийни аженции, работещи в сферата на енергийната ефективност,  енергетиката и опазване на околната среда. Специален акцент бе международния финансов семинар с участието на представител на офиса на Споразумението на кметовете. На форума, експерт от ЕИТ представи целите и резултатите от проекта  ESI2020.

Preliminary_Agenda No3

participants list No3

picture2picture3

Бюлетин

Следвайте ни!