Брошура-наръчник за потребителя

Представяме Наръчник с 5 стъпки за всички организации, които имат намерение да ползват модела на Договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат при енергийнотот реновиране на сградите си.
Handbook_BG_ELI
За повече информация: www.eli.bulgaria@gmail.com, eli@eli-energy.com

Бюлетин

Следвайте ни!