Списък на независими консултанти по ДГР

По инициатива на Европейски институт по труда и Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА бе създадена База данни на независимите консултанти по проекти с Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат в помощ на ЕСКО и общините в България. Списъкът е съставен от три компонента, тъй като се попълва в след проведени обучения за консултанти , в съответствие с работната програма на проекта.

list konsultanti-1

list konsultanti-2

list konsultanti-3

Бюлетин

Следвайте ни!