За проекта

images-3

EESI 2020 – “Европейска инициатива за енергийни услуги” за постигане на целите на Европа 2020.  Целта е да се стимулира ползването на Договори за енергоспестяване с гарантиран резулт – ДГР в наколко града в ЕС:  Antwerp, Barcelona, Berlin, Dublin, Graz, Prague, Oslo, Sofia or Zagreb.

Тази цел се определя от факта, че независимо от усилията на тези градове, все още съществуват бариери за пълното прилагане на ДГР и използване на неговия потенциал. Те основно са не-технологични и са свързани главно с липса на информация, доверие, сложни процедури за обществени поръчки, ноу-хау и обучени експерти, които да подпомагат процеса на изпълнение на проекти с ДГР.

Проектът EESI 2020 си поставя за цел да подпомогне общините в горните градове за развиване на програми с прилагане на ДГР, като за целта ще обучи т.н “консултанти по ДГР”, които да  съпровождат целия процес на тяхната реализация. Впоследствие “добрите практики” ще бъдат мултиплицирани на териториите на страните-партньори в проекта.

Бюлетин

Следвайте ни!